OVEREENKOMST #IkDoeDES LEDENPROGRAMMA

Lees a.u.b. zorgvuldig de voorwaarden en condities van deze #IkDoeDES Ledenprogramma overeenkomst, voordat je lid wordt van ons programma of begint met het marketen. Elk #IkDoeDES lid is er verantwoordelijk voor zich ervan te vergewissen dat zijn of haar werknemers, agenten en aannemers het eens zijn met deze overeenkomst.

DOOR HET INDIENEN VAN DE ONLINE AANVRAAG OM LID TE WORDEN VAN ONS LEDENPROGRAMMA, BEVESTIG JE DAT JE DE VOORWAARDEN EN CONDITIES HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT JE WETTELIJK AANSPRAKELIJK BENT VOOR ELKE VOORWAARDE EN CONDITIE.

DEFINITIES

Zoals gebruikt in deze voorwaarden en condities: (i) “We”, “wij”, “ons”, of “onze” heeft betrekking op Design Essentials Suriname en onze website; (ii) “jij”, “je”, “jouw”, “u” of “uw” heeft betrekking op het #IkDoeDES lid; (iii) “onze website” heeft betrekking op onze website www.DesignEssentials.nl; (iv) “jouw website” heeft betrekking op elke website die je zult linken aan onze website; (v) “Programma” heeft betrekking op het #IkDoeDES ledenprogramma.

VERPLICHTINGEN VAN LEDEN

INSCHRIJVING

Zodra je je aanvraag hebt ingediend, kan het zijn dat je wordt ge-mailt en dat aan jou bijvragen worden gesteld over je presentie online. Zodra ons team je aanvraag in behandeling heeft genomen, word er gewoonlijk binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen. Het hoofddoel van ons ledenprogramma is om awareness te verkrijgen voor de Design Essentials haarverzorgingslijn in Suriname en nieuwe klanten te werven. We zijn op zoek naar leden met hoge kwaliteit traffic, gegenereerd via blogs, websites, social media, email marketing, podcasts en andere goedgekeurde bronnen.

Opmerking: we staan geen traffic toe van porno sites, of sites die geweld of illegale zaken promoten.

WEBSITE RESTRICTIES

Jouw promotie van ons merk en producten mag geen: 1. Inbreuk maken op onze of andermans intellectuele eigendoms-, publiciteits-, privacy- of andere -rechten. 2. Rechten, regels of regelgevingen schenden. Je mag bijvoorbeeld geen uitspraak doen die beweert of suggereert dat enig product van ons om het even welke ziekte geneest. 3. Inhoud bevatten die bedreigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen of schadelijk voor minderjarigen is, of naaktheid, pornografie of expliciete seksuele content bevatten. 4. Virussen, Trojan horses, worms, cancelbots, of andere computer programmeringssystemen bevatten, die bedoeld zijn om schade toe te brengen, te verstoren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen van om het even welk systeem, welke data of welke persoonlijke informatie dan ook. 5. Software bevatten of technologie gebruiken die probeert Internetverkeer te onderscheppen of om te leiden naar of van een andere website, of potentieel de omleiding inschakelt van affiliate commissies van een andere website. Hieronder vallen ook taakbalken, browser plug-ins, extensies en add-ons. 6. Negatieve opmerkingen bevatten over ons of onze producten.

LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

Bij acceptatie tot het Programma, zullen er links voor jouw beschikbaar worden gesteld via de interface. Je zult in staat worden gesteld om HTML code te downloaden die je kunt gebruiken voor links naar webpagina’s binnen onze website en banner creativiteitten, alsook om te browsen en tracking codes te ontvangen voor onze coupons en acties.

Jouw acceptatie tot ons programma houdt in dat je akkoord gaat en instemt met het volgende: 1. Je zult de link code die we voor jou maken voor elke banner, tekst link, of andere #IkDoeDES link, verkregen van de #IkDoeDES interface zonder manipulatie gebruiken. 2. Wij behouden het recht om, op elk ogenblik, jouw plaatsing te herzien en het gebruik van Jouw Links goed te keuren en te eisen dat je de plaatsing of het gebruik verandert om in overeenstemming te brengen met onze richtlijnen. 3. Alle domeinen die jouw #IkDoeDES link gebruiken, moeten genoemd worden in jouw #IkDoeDES profiel. 4. Jouw Website zal op generlei wijze de look en feel van onze Website kopiëren, nabootsen of spiegelen. Je zal ook op geen enkele manier de indruk wekken dat jouw Website onze Website is of deel daarvan uitmaakt, met inbegrip, en zonder beperking, het framen van onze Website op welke manier dan ook. 5. Je mag je niet inlaten met cookie stuffing of cookie dropping of pop-ups gebruiken, of valse of misleidende links op jouw website gebruiken. Bovendien, zal je, waar mogelijk, niet trachten de verwijzende URL te verbergen (b.v. de pagina van waar de klik afkomstig is). 6. Ervoor zorgen dat bezoekers andere content te zien krijgen dan de bots van zoekmachines (ook bekend als Cloaking) is verboden. Als wordt ontdekt dat je links omleidt om hun originele bron te manipuleren of te verbergen, dan zal je huidige en eerder opgebouwde commissie ongeldig worden verklaard en je commissie level op 0% worden gezet. Dit behelst niet de “uit” verwijzingen van hetzelfde domein als waar de #IkDoeDES link geplaatst is. 7. Het onderhoud en updaten van jouw site valt onder jouw verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat wij jouw site monitoren om ons ervan te vergewissen dat het up to date is en om je in kennis te stellen van om het even welke veranderingen waarvan wij vinden dat het jouw performance zal verbeteren. 8. Het is geheel en al jouw verantwoordelijkheid om alle van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en andere rechten na te volgen behorende tot jouw site. Je dient expliciete toestemming te hebben om een ieders auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken, of het nu gaat om geschreven materiaal, een foto, of welk ander auteursrechtelijk beschermd werk dan ook. Je zult, op ons verzoek, documentatie van zulks een toestemming overleggen. Wij zijn niet verantwoordelijk (en jij zult alleen verantwoordelijk worden geacht) als je andermans auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere intellectuele eigendommen gebruikt in strijd met de wet of andere daaruit voortvloeiende rechten. 9. Je zult, in overeenstemming met deze overeenkomst, geen handelsmerken of logo’s van wederverkopers weergeven op onze website, tenzij je een onafhankelijke licentie hebt om zo een handelsmerk of logo weer te geven. Je zult data, afbeeldingen, tekst of andere informatie door jou van ons of onze website verkregen, enkel op een wettige manier gebruiken en enkel in overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst. 10. We verlenen jouw een gelimiteerd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht om grafische afbeeldingen en tekst te gebruiken, waarin wij voorzien, met als enige doelstelling jouw deelname aan het Programma. Al onze rechten in de grafische afbeelding en tekst, of om het even welke afbeelding, in onze handelsnamen en -merken, en in al onze intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. 11. Je erkent ons eigendomsrecht van onze Gelicentieerde Materialen, bevestigt dat je niets onrechtmatigs zal doen met ons eigendomsrecht en dat al jouw gebruik van onze Gelicentieerde Materialen zal strekken tot het voordeel, en zal zijn namens, het Programma en, indien gevraagd, ga je akkoord ons te assisteren deze Overeenkomst over te brengen bij de bevoegde overheidsinstanties. Je bevestigt dat niets in de Overeenkomst je enig recht, aanspraak of belang geeft in de Gelicentieerde Materialen, anders dan het recht om de Gelicentieerde Materialen te gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst. Je bevestigt ook dat je ons belang bij de Gelicentieerde Materialen of de geldigheid van de Gelicentieerde Materialen niet zult aanvechten, noch de geldigheid van deze Overeenkomst zult beslechten. 12. Je mag Design Essentials Suriname pagina’s niet omzeilen om bestellingen te genereren. Met andere woorden, geen directe link naar de winkelwagen of naar bestelformulieren van om het even welke advertentie of landing page. De klant moet ons aanbod zien, zoals door ons aangeboden, voordat de klant op de pagina van de winkelwagen beland.

PPC RICHTLIJNEN

1. U mag vanuit een Pay Per Click-advertentie geen directe link naar onze website plaatsen of omleidingen gebruiken die hetzelfde resultaat opleveren. Klanten moeten naar een daadwerkelijke pagina op uw website worden geleid. 2. U mag niet bieden op een van onze handelsmerktermen (die hieronder worden vermeld), inclusief eventuele variaties of spelfouten daarvan voor zoek of content gebaseerde campagnes op Bing, MSN, Yahoo, Facebook of enig ander netwerk, tenzij u eerst schriftelijke toestemming hebt gekregen van ons. 3. U mag onze handelsmerktermen niet gebruiken, inclusief eventuele variaties of spelfouten gevolgd door een ander trefwoord (inclusief, maar niet beperkt tot ‘Design Essentials Suriname Coupons’, ‘Design Essentials Suriname Kortingscodes’, ‘Design Essentials Suriname Promo’, enz. ). 4. U mag onze handelsmerktermen niet gebruiken in uw advertentietitel, advertentietekst, weergavenaam of als de weergave-URL. 5. U mag vanuit een Pay Per Click-advertentie geen directe link naar onze website plaatsen of omleidingen gebruiken die hetzelfde resultaat opleveren. Klanten moeten naar een daadwerkelijke pagina op uw website worden geleid. 6. Als u uw PPC-campagnes automatiseert, is het uw verantwoordelijkheid om onze handelsmerktermen uit uw programma uit te sluiten en we raden u ten zeerste aan om onze handelsmerktermen toe te voegen als uitsluitingszoekwoorden. We hebben een strikt geen-tolerantiebeleid ten aanzien van bieden op PPC-handelsmerken. Als merkbieden op PPC-campagnes wordt ontdekt, wordt u permanent uit het programma verwijderd en worden alle commissies die aan de overtredingen zijn gekoppeld, teruggedraaid.

HANDELSMERKTERMEN

De volgende lijst met handelsmerktermen mag niet worden beschouwd als een volledige lijst (maar als een lijst van enkele van de verboden termen):
Design Essentials Suriname, Design Essentials.nl, Design Essentials Suriname-kortingsbon, Design Essentials Suriname-kortingscode, Design Essentials Suriname-korting, Design Essentials Suriname-kortingscode, Design Essentials Suriname-promotie, Design Essentials Suriname-promotiecode, Design Essentials Suriname-uitverkoop, Design Essentials Suriname-verkoop, Design Essentials Suriname-deal, Design Essentials Suriname-deals , Design Essentials Suriname Dag, Design Essentials Suriname Nacht, Design Essentials Suriname haarproducten.

U hoeft niet te bieden op Design Essentials-productnamen van welke aard dan ook.

COUPONS

U gebruikt niet-goedgekeurde codes niet als een promotiemiddel binnen ons programma.

DOMEINNAMEN
Het gebruik van onze handelsmerktermen als onderdeel van uw domein of sub domein voor uw website is ten strengste verboden.

ADVERTEREN & PUBLICITEIT
Als u van plan bent ons programma via e-mailcampagnes te promoten, dan moet u zich aan het volgende houden: 1. Houdt u met betrekking tot ons programma aan de toepasselijke SPAM-wetten. 2. E-mail moet namens u worden verzonden en mag niet impliceren dat de e-mail namens ons wordt verzonden. 3.We moeten een kopie van de e-mail ontvangen.

SOCIAL MEDIA

Promotie op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en andere sociale media platformen is toegestaan volgens deze algemene richtlijnen: 1. U mag aanbiedingen promoten op uw eigen lijsten; nog explicieter, u bent van harte welkom om uw #IkDoeDES links op uw eigen Facebook-, Twitter-, enz. pagina’s te gebruiken. 2. HET IS VERBODEN om uw #IkDoeDES links op onze Facebook-, Twitter-, Pinterest-, enz. Accounts of bedrijfspagina’s te plaatsen in een poging om die links om te zetten in #IkDoeDES -verkopen. 3. Het IS VERBODEN om Facebook-advertenties weer te geven met onze handelsmerknaam. 4. Het IS VERBODEN om een social media-account aan te maken waarin onze handelsmerken in de paginanaam en / of gebruikersnaam zijn opgenomen.

ACTIVITEITEN BUITEN SURINAME

Design Essentials Suriname is vooralsnog enkel actief in Suriname.

Design Essentials Suriname RECHTEN EN PLICHTEN
We hebben het recht om uw site op elk moment te controleren om te bepalen of u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt. We kunnen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen op uw site die naar onze mening zouden moeten worden aangebracht, of om ervoor te zorgen dat uw links naar onze website geschikt zijn en om u verder op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die naar onze mening zouden moeten worden aangebracht. Als u de wijzigingen op uw site die wij nodig achten niet aanbrengt, behouden wij ons het recht voor om uw deelname aan het programma te beëindigen.
We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst en uw deelname aan het programma onmiddellijk en zonder kennisgeving aan u te beëindigen als u fraude pleegt bij uw gebruik van het programma of als u dit programma op enigerlei wijze misbruikt. Als dergelijke fraude of misbruik wordt ontdekt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor eventuele commissies voor dergelijke frauduleuze verkopen.
Deze overeenkomst gaat van start bij onze acceptatie van uw #IkDoeDES aanvraag en zal doorgaan, tenzij die wordt beëindigd om redenen hieronder.

BEËINDIGING

1. Zowel u als wij kunnen deze overeenkomst OP ELK MOMENT, met of zonder reden, beëindigen door gebruik te maken van de respectievelijke functionaliteit van het platform. Bovendien wordt deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd als u deze overeenkomst schendt. 2. Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en van uw site verwijderen van alle links naar onze website, en al onze handelsmerken, handelsopmaak en logo’s, en al het andere materiaal dat wordt geleverd door of namens ons aan u krachtens deze overeenkomst of in verband met het Programma. 3. U komt in aanmerking om commissies te verdienen over de verkoop van in aanmerking komende producten die plaatsvinden tijdens de looptijd, en commissies die tot de beëindigingsdatum zijn verdiend, blijven alleen verschuldigd als de gerelateerde bestellingen niet worden geannuleerd of geretourneerd. We kunnen uw laatste betaling gedurende een redelijke tijd inhouden om ons ervan te vergewissen dat het juiste bedrag wordt uitbetaald.

WIJZIGING

We kunnen de voorwaarden in deze overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. In dat geval wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. Wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de betalingsprocedures en de Programmaregels. Als een wijziging voor u onaanvaardbaar is, is uw enige optie om deze overeenkomst te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het programma, na het plaatsen van de wijzigingsmelding of nieuwe overeenkomst op onze site, geeft aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

ORDERVERWERKING

1. Alleen artikelen die zijn gekocht door klanten die de #IkDoeDES Link van uw site naar onze website gebruiken, worden als ‘directe verkoop’ beschouwd. Directe verkopen die via de #IkDoeDES Link op uw site worden geplaatst, worden verminderd met items die niet zijn verzonden, geannuleerd door klanten, geretourneerd, terugbetaald of terugbetaald op een latere datum.
2. We behouden ons het recht voor om door u bestelde artikelen uit te sluiten (met behulp van de #IkDoeDES Link die anders in aanmerking zou komen voor directe verkoop) en om geen commissies voor deze artikelen te betalen, als we dit naar eigen goeddunken nodig achten om misbruik van het Programma te voorkomen, of om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan de vereisten die we periodiek kunnen stellen. 3. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van bestellingen en zullen alle klantenservicekwesties afhandelen. We houden de verkopen bij van klanten die producten kopen met behulp van de #IkDoeDES Link van uw site naar onze website. Een activiteitenoverzicht is voor u beschikbaar op de Refersion-interface.

VERGOEDING
1. Wij zullen aan elk #IkDoeDES lid een commissie uitbetalen, die maximaal 25% bedraagt, voor elke bestelling die via de link van dit lid is geplaatst en voltooid. 2. Ben je Social Influencers, dan geldt dat je per maand minimaal 5 producten moet hebben verkocht, om de status van Social Influencer te behouden. 3.Wij hanteren bij het berekenen van de commissie van Social Influencers het volgende ranking systeem:
BRONS: Bij verkoop van 5 tot 9 producten per maand, krijg je de bronzen commissie. De hoogte hiervan is voor de meeste producten 10%, en voor sommige 5%.
ZILVER: Bij verkoop van 10 tot 14 producten per maand, krijg je de zilveren commissie. De hoogte hiervan is voor de meeste producten 15%, en voor sommige 10%.
GOUD: Bij verkoop vanaf 10 producten per maand, krijg je de gouden commissie. De hoogte hiervan is voor de meeste producten 25%, en voor sommige 15%.

HERROEPINGSRECHT & COMMUNICATIEBELEID
We behouden ons het recht voor om bestellingen ongedaan te maken vanwege annulering van bestellingen, dubbele tracking, retouraankopen, betwiste kosten en programmaovertredingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Als wij u bovendien om opheldering of meer informatie vragen over bestellingen of klikken waarvan we vermoeden dat deze in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, verwachten we dat u tijdig en eerlijk zult reageren. Hieronder vindt u schendingen van ons communicatiebeleid.

1. U bent niet transparant, opzettelijk vaag of vertelt leugens. 2. U reageert niet binnen een redelijke termijn, en na meerdere pogingen van ons om contact met u op te nemen door middel van de door u opgegeven informatie in uw netwerkprofiel. 3. U kunt de bron van uw verkeer naar ons programma niet met duidelijk en aantoonbaar bewijs staven of valideren. 4. Als een van de bovenstaande situaties van toepassing is, behouden we ons het absolute recht voor om bestellingen terug te draaien, uw commissie op 0% in te stellen of u voor de betreffende periode of bestellingen uit het programma te schorsen of u helemaal uit het programma te sluiten. We weten dat veel overtredingen het gevolg zijn van geautomatiseerde processen; het is echter de taak van elke aangesloten onderneming om ervoor te zorgen dat zij over de juiste interne controles beschikt om deze problemen proactief aan te pakken en zich te houden aan onze programmaregels.

VALUTA

Financiële transacties die onder deze Overeenkomst vallen, worden verwerkt in de SRD-valuta. Valutaomwisselingen in USD vinden plaats wanneer u of uw partner(s) een andere standaardvaluta hebben ingesteld in de accountinstellingen of op onze website.

MELDING VAN WIJZIGINGSPERIODE
Het Contract kan worden gewijzigd of geannuleerd met in achtneming van 1 dag kennisgeving aan de Partner.

HERROEPINGSBELEID

Het herroepen of terugdraaien van reclame activiteiten word bepaald door de adverteerder op basis van een maximaal herroepingspercentage van 100%.

VERLENING VAN LICENTIES

1. Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht om (i) toegang te krijgen tot onze site via HTML-links, uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en (ii) uitsluitend in verband met dergelijke links, gebruik te maken van onze logo’s, handelsnamen, handelsmerken en soortgelijk identificatiemateriaal (gezamenlijk de “Gelicentieerde Materialen”) die wij u verstrekken of autoriseren voor een dergelijk doel. 2. U hebt alleen het recht om de Gelicentieerde Materialen te gebruiken voor zover u een lid bent met een goede reputatie van het Programma. U stemt ermee in dat al het gebruik van het in licentie gegeven materiaal plaatsvindt namens het programma en dat de goodwill die daarmee samenhangt uitsluitend in het voordeel van ons is. 3. Elke partij stemt ermee in om de eigen materialen van de ander niet te gebruiken op een manier die kleinerend, misleidend of obsceen is of die de partij anderszins in een negatief daglicht stelt. Elke partij behoudt zich al haar respectieve rechten voor op het eigendomsmateriaal waarop deze licentie betrekking heeft. Behalve de licentie die in deze Overeenkomst wordt verleend, behoudt elke partij alle rechten, aanspraken en belangen op haar respectievelijke rechten en worden geen rechten, titels of belangen overgedragen aan de andere partij. 4. Met uitzondering van de beperkte licentie die onder deze sectie wordt verleend, verkrijgt u onder deze overeenkomst geen rechten op intellectueel eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom met betrekking tot onze #IkDoeDES link, linkformaten, technische specificaties, richtlijnen of grafische kunstwerk waarnaar hierboven wordt verwezen, of met betrekking tot onze domeinnaam.

VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert dat: 1. Deze Overeenkomst naar behoren en rechtsgeldig is uitgevoerd en bij u is afgeleverd en dat het uw wettelijke, geldige en bindende verplichting vormt die tegen u kan worden afgedwongen in overeenstemming met de voorwaarden; 2. U hebt het volledige recht, de macht en de autoriteit om de voorwaarden van deze overeenkomst aan te gaan en hieraan gebonden te zijn en uw verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen, zonder de goedkeuring of toestemming van een andere partij; 3. U hebt voldoende recht, titel en belang in en op de rechten die ons in deze overeenkomst worden verleend.

DISCLAIMER

DESIGN ESSENTIALS SURINAME LEGT GEEN EXPLICIETE OF GEIMPLICEERDE VERKLARINGEN AF OF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT ONS PROGRAMMA, ONZE DIENST EN WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DAARIN WORDEN GELEVERD, ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN ONZE MOGELIJKHEDEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN. BOVENDIEN LEGGEN WE GEEN ENKELE VERKLARING AF DAT DE WERKING VAN ONZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, EN WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN ENIGE ONDERBREKING OF FOUTEN.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U, MET BETREKKING TOT ENIG ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST OP GROND VAN ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BEPERKINGSSCHADE OF PRIVAATRECHTELIJKE BOETE, (MET INBEGRIP, EN ZONDER UITZONDERING, VAN VERLIES VAN INKOMSTEN OF GOODWILL OF VERWACHTE WINST OF VERLOREN ZAKEN), ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VERDER ZAL, ONGEACHT ELK DING IN STRIJD MET DATGENE WAT IN DEZE OVEREENKOMST STAAT, DESIGN ESSENTIALS SURINAME’S COMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF HET GEBASEERD IS OP CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, IN GEEN GEVAL DE TOTALE COMMISSIE OVERSCHRIJDEN DIE AAN JOU BETAALD IS IN DE LOOPTIJD VAN DEZE OVEREENKOMST.

VRIJWARING

U gaat hierbij akkoord om Beryll’s Trading N.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, aandeelhouders, partners, leden en andere eigenaren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) (een of meer van het voorgaande hierna aangeduid als ‘verliezen’) voor zover dergelijke verliezen (of acties betrekking hebbende daarop) voortvloeien uit of zijn gebaseerd op (i) enige bewering dat ons gebruik van de aangesloten handelsmerken inbreuk maakt op enig handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, copyright, licentie, intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht van een derde partij, (ii) enige verkeerde voorstelling van zaken van een vertegenwoordiging of garantie of schending van een verbond en overeenkomst die u hierin bent aangegaan, of (iii) elke claim met betrekking tot uw site, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die niet aan ons kan worden toegeschreven.

GEHEIMHOUDING

Alle vertrouwelijke informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle zakelijke, technische, financiële en klantinformatie, die door de ene partij aan de andere wordt bekendgemaakt tijdens de onderhandeling of het effectieve termijn van deze Overeenkomst die is gemarkeerd als ‘Vertrouwelijk’, blijft het exclusieve eigendom van de onthullende partij, en elke partij zal dergelijke eigendomsinformatie van de andere partij in vertrouwen houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij.

DIVERSEN

1. U stemt ermee in dat u een onafhankelijke contractant bent en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen u en ons tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of op een andere site of anderszins, die redelijkerwijs iets in deze sectie zou tegenspreken. 2. Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een partij overdragen, behalve aan een partij die alle of vrijwel alle zaken of activa van een derde partij verkrijgt. 3. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Suriname, zonder rekening te houden met de conflicterende wetten en principes daarvan. 4. U mag geen enkele bepaling van deze overeenkomst wijzigen of er afstand van doen, tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen. 5. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle eerdere overeenkomsten en mededelingen van de partijen, mondeling of schriftelijk. 6. De koppen en titels in deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen de voorwaarden van deze overeenkomst niet beperken of anderszins beïnvloeden. 7. Als enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum dat nodig is, zodat de bedoeling van de partijen wordt geëffectueerd, en de rest van deze overeenkomst zal volledig van kracht zijn. 8. Ons onvermogen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van ons recht om deze bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst vervolgens af te dwingen.

ONAFHANKELIJK ONDERZOEK

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET AL HAAR ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE ANDEREN KUNNEN TOELATEN TOT HET PROGRAMMA MET VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST VOORKOMEN. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEEVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING, DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST IS OPGENOMEN.

 

Scroll to Top
Scroll to Top